Η ομάδα του ΕΔΕ αποτελείται από ένα σύνολο μελών ΔΕΠ, Διδακτόρων, Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι είναι οργανωμένοι στις ακόλουθες ερευνητικές ομάδες: